U klubu "Arcus" POU Kutina, održano je javno predstavljanje EU IPA projekta "Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica" kao dio aktivnosti koje prethode otvaranju Volonterskog centra Kutina u svibnju 2012.g. pri Udruzi OSI - osoba s invaliditetom Kutina.

Pozdravnu riječ je održala gđa Jozefina Kranjčec (predsjednica Udruge OSI - osoba s invaliditetom Kutina) te se ukratko osvrnula na Zakon o volonterstvu u RH u kojem decidirano piše tko može biti volonter, prava i obveze volontera i organizatora volontiranja te ostale odrednice vezane uz volontiranje.

 

Prezentaciju Projekta je održala gđa Paula Raužan (Agencija za Lokalnu Demokraciju Sisak - nosioc prekograničnog Projekta s hrvatske strane). Ukratko se