Utorak, 14 Kolovoz 2018
A+ R A-

Volonterski centar Kutina

U klubu "Arcus" POU Kutina, održano je javno predstavljanje EU IPA projekta "Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica" kao dio aktivnosti koje prethode otvaranju Volonterskog centra Kutina u svibnju 2012.g. pri Udruzi OSI - osoba s invaliditetom Kutina.

Pozdravnu riječ je održala gđa Jozefina Kranjčec (predsjednica Udruge OSI - osoba s invaliditetom Kutina) te se ukratko osvrnula na Zakon o volonterstvu u RH u kojem decidirano piše tko može biti volonter, prava i obveze volontera i organizatora volontiranja te ostale odrednice vezane uz volontiranje.

 

Prezentaciju Projekta je održala gđa Paula Raužan (Agencija za Lokalnu Demokraciju Sisak - nosioc prekograničnog Projekta s hrvatske strane). Ukratko se

 „Web stranica je redizajnirana u sklopu projekta „Osnažimo obitelj ovisnih članova“ kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.“ 

 

                                   

 

Naziv projekta: „Osnažimo obitelj ovisnih članova“

Nositelj projekta: Udruga OSI – osoba s invaliditetom Kutina 

Partneri na projektu: Dječji vrtić Kutina i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Kutina

 Suradnici na projektu: Grad Kutina i Centar za socijalnu skrb Kutina. 

Trajanje projekta: 14 mjeseci;  Ukupna vrijednost projekta: 1.092.605,70 HRK financira EU.“